Lektoři Centra Elpida

Marcela
Boušková

Dlouholetá lektorka anglického jazyka a průvodkyně po krásách Prahy. Jazyky se živí od svých gymnaziálních let, kdy si prací s americkými studenty osvojila…

Zdeněk
Brunclík

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Barbora
Čapinská

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Zdenka
Černá

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Poté žila deset let v Anglii a po celou dobu intenzivně studovala angličtinu. „Angličtina je pro mě srdcová…

Phill
Dodge

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Juan
Espuny

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Hana
Fišerová

Vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze, poté pracovala jako kurátorka a vedoucí Artotéky Opatov v Městské knihovně v Praze. V současné době pracuje jako…

Hana
Hejdová

„Abychom lépe pochopili současnost, měli bychom znát minulost. Jsem moc ráda, že čím dál víc seniorů, pro které není často jednoduché rozumět…

Halina
Himmelová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Jan
Houdek

„Práce s našimi klienty je inspirující. Mají mnoho zkušeností, hodně toho prožili. Hodiny s nimi mne obohacují. Studenti, které v Elpidě máme, jsou…

Eva
Hrazděrová

Zpočátku jako učitelka, později i logopedická asistentka se věnovala celý život s velkou péčí dětem, které měly specifické poruchy učení. Absolvovala…

Eva
Jiřička

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Václav
Karlík

"Je pro mě naplňující být mezi lidmi, kteří se skutečně chtějí něco naučit. Za můj život mě učilo mnoho velice chytrých lidí, avšak jenom pár z…

Lenka
Kniha Bartůňková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Jan
Košťálek

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Martina
Kovaříková

Po ukončení SŠ ekonomické se rozhodla jít jinou cestou, a tak absolvovala přípravný ročník se zaměřením na psychologii. Poté nastoupila na vyšší…

Štěpánka
Maňhalová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Hana
Maříková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Zuzana
Mayerová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Zuzana
Neradová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Lenka
Nováková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Jan
Olša

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Irena
Osvaldová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Elena
Palečková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Alena
Pařízková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Martin
Počta

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Doris
Pokorná

Absolvovala Střední ekonomickou školu se zaměřením na zahraniční obchod a cizí jazyky. Studovala i knihovnickou školu. Studium jazyků po mnoha letech…

Marta
Roubalová

Cvičitelka 1. třídy všestrannosti – zdravotní a kondiční gymnastiky, aerobního cvičení. Absolventka vzdělávacích pohybových kurzů s cvičitelským…

Barbora
Schneiderová

Jako obdivovatelka příběhů slovem i písmem jsem vystudovala Divadelní fakultu JAMU v Brně a pracuji jako ředitelka Spolku Storytelling, rozhlasová a divadelní…

Jáchym
Svoboda

Francouzštinu se naučil během pobytu ve Francii v letech 2003 až 2008. Po návratu do České republiky získal certifikát DALF C2 a vystudoval Francouzskou…

Kristina
Václavů

V roce 2001 dokončila magisterské studium Germanistiky (s didaktikou němčiny) a Nordistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od té doby se zabývá…

Jana
Velkoborská

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Petra
Vodičková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Klára
Wagsteinová

Vystudovala VOŠ publicistiky, obor kulturní publicistika a Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, obor kamera. "V Centru Elpida vyučuji angličtinu…