Mluvme o stáří – Nech moji babičku na pokoji!

V roce 2010 začala dlouhodobá osvětová kampaň obecně prospěšné společnosti ElpidaNadace O2 s cílem vymezit se proti diskriminaci seniorů, připomenout hodnoty, které s sebou stáří přináší, probudit zájem o téma stáří a podnítit mladé lidi k mezigenerační diskuzi.

Do kampaně se zapojily i známé osobnosti – herečky Jana Plodková a Iva Pazderková, herec Petr Vaněk a zpěvák kapely Please The Trees Václav Havelka. Na plakátech ke kampani říkají: Nech moji babičku na pokoji!

Obr.: Mluvme o stáří

Své vlastní prarodiče máme rádi a chováme se k nim s úctou, ale ty cizí neváháme urazit. Není to nic nového, názorové neshody mezi generacemi jsou přirozené. Ze společnosti se ale vytratila schopnost naslouchat si navzájem, komunikovat a vážit si zkušeností starších a zároveň být otevřený názorům mladších. Zkusme to změnit, mluvme spolu a dívejme se na člověka, ne na věk.

„Je velmi důležité mluvit o stáří. Jednou taky budu stará a budu mít tolik let, co moje babička. Je potřeba s tím začít něco dělat už teď,“ říká Jana Plodková. Petr Vaněk dodává: „Mezi mladými lidmi se začalo mluvit o seniorech kvůli kampani Přemluv bábu. Ten slogan byl velmi agresivní a jen podnítil další akce typu facebookových stránek, kde si mladí dělají srandu ze starých. Jen proto, že je nechápou a nerozumí jim.“

V České republice žije přes 1,5 milionu lidí starších 65 let a bude jich přibývat. O stárnutí se přitom často mluví jako o hrozbě a stáří je vnímáno jako něco negativního. V médiích jsou senioři zobrazování jako skupina lidí, na kterou se doplácí, skupina, která zadlužuje vlastní děti a vnuky.

Obr.: Mluvme o stáří

„Při své práci se denně setkáváme se seniory, kteří jsou aktivní, optimističtí a zajímají se o společenské a kulturní dění. Prostě jsou jiní než jak je ukazují média. Chceme seniory ukázat v pozitivním světle a vymezit se tak proti jejich diskriminaci,“ říká ředitelka Elpidy Broňa Hilliová.

„Vždy jsme se chtěli věnovat tématům, která jsou ve společnosti tabu. Před pěti lety jsme tak zahájili program proti šikaně na školách. Nyní se chceme zaměřit na další takové téma a tím je solidarita mezi generacemi a snaha o zahájení mezigeneračního dialogu,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2.

Produkci kampaně financuje Nadace O2, která se věnuje tabuizovaným společenským tématům. Vizuál kampaně vytvořila pro bono agentura VCCP. Díky partnerům je prezentace v médiích zdarma.

Hlavní partner: Nadace O2. / Partneři: VCCP, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Informační centrum OSN; / Mediální partneři: Mladá fronta Dnes, Český rozhlas, časopis Vital.