Letní angličtina pro seniory - začátečníci
ukázková lekce zdarma

Út 3. 7. 2018, 9:00–10:30

Jazyky
Lektor: Klára Wagsteinová
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Myšlenka letních kurzů není jít dál, ale zopakovat, co se studenti doposud naučili. Zopakovat si gramatiku a hlavně procvičovat. Studenti budou používat učebnice, které používají během roku. Vyučujeme v malých skupinkách max. do 10 studentů. Tempo výuky je přizpůsobeno seniorům. Každá lekce je zaměřena na jedno téma. V tomto kurzu si postupně zopakujeme: ■ 3.7. Sloveso TO BE, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, dny v týdnu ■ 10.7. Číslovky 0 – 100 ■17.7. Členy – a/an, the, zero ■ 24.7. Množná čísla podstatných jmen ■ 31.7. Ukazovací zájmena (this/these, that/those) ■ 7.8. Rozkazovací způsob (imperativa, let’s) ■ 14.8. Přítomný čas prostý (kladné + záporné věty, otázky) ■ 21.8. Pořádek slov ve větě (kladné + záporné věty, otázky) ■ 28.8. společenské fráze + hodiny

Cena navazujícího kurzu je 615 Kč za 5 nepřenosných devadesátiminutových lekcí nebo 775 Kč za 5 přenosných lekcí. Zvýhodněná možnost zakoupení všech 8 letních lekcí za 849 Kč. Navazující kurz se koná se každé úterý 9:00 - 10:30. Rezervujte si místo na úvodní ukázkové hodině ZDARMA na info@elpida.cz nebo volejte 272 701 335.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb