Televize, rozhlas
Život v době informační

Po 18. 2. 2019, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Televize a rozhlas jsou součástí našeho života. Zkoušeli jste někdy spočítat, kolik času těmto médiím denně věnujete? Přináší nám důležité informace, baví nás, ale také nás někdy připravují o čas. Abychom je dokázali využívat efektivně, měli bychom rozumět tomu, jak fungují. Všimli jste si někdy rozdílů mezi jednotlivými zpravodajstvími? Proč tomu tak je? Tyto a další otázky budeme probírat na našem semináři. Nejprve se zaměříme na vývoj a fungování veřejnoprávních i soukromých stanic v ČR. Začneme u jejich počátků a skončíme u digitalizace. Probereme, kdo je vlastní a jak jsou financovány. To jsou totiž důležité aspekty, které ovlivňují, jaké pořady redakce připravují a jak prezentují události. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak dokáží ovlivnit veřejné mínění obecně i mínění jednoho člověka. Část semináře věnujeme politické žurnalistice, zvláště pak debatám, diskuzích a rozhovorům. Zamyslíme se nad tím, jakou roli hrají během roku a jak se proměňují v předvolebním období. Lektor: Markéta Kronovetrová.

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Mgr. Markéta Kronovetrová vystudovala žurnalistiku a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve světě médií se pohybuje už více než deset let. Má zkušenosti s odbornou, zpravodajskou i lifestylovou žurnalistikou. Publikovala v tištěných i internetových médiích. Věnovala se také psaní komerčních a propagačních textů z různých oborů. Díky tomu se dokáže na svět médií dívat nejen z pohledu novinářky, ale také z marketingového úhlu, který hraje ve fungování médií významnou roli. Semináře o médiích vede už od roku 2009. Cena 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb