Věříme fotografii
Život v době informační

Po 18. 3. 2019, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Současný vliv vizuálních prvků ve zpravodajství a moc obrazu stále sílí, protože obraz je snadněji a rychleji „konzumovatelný“. Na tomto semináři se proto zamyslíme nad vlivem obrazu na utváření našeho vnímání reality. Během debaty pochopíme, jak vizuální doprovod ke zpravodajství vzniká a jaké hodnoty a autorské záměry fotografie prozrazuje. Ukážeme si také slavné montáže a typické druhy manipulací ze současnosti. Lektor: PhDr. Alena Šteffelová

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda. PhDr. Alena Šteffelová vystudovala a získala titul v oboru žurnalistika na Univerzitě Karlově a ve světě médií se pohybuje přes 15 let. Pracovala jako redaktorka či editorka, poslední dekádu se věnuje public relations a pomáhá s komunikací řadě významných společností působících v Česku. Cena 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb