Michelangelo Buonarroti: Sixtinská kaple
Z cyklu Tajemná řeč obrazů

Čt 5. 4. 2018, 14:15–15:45

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Fišerová
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška nás zavede do Sixtinské kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu, jejíž výzdobě se věnovali velikání italského renesančního malířství. Michelangelo v kapli vytvořil výjev Posledního soudu na oltářní stěně a klíčové výjevy z první knihy Mojžíšovy na stropě kaple. Vedle popisu těchto fresek se seznámíme i s Michelangelem jako sochařem.

V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli. Hana Fišerová vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb