Práce, zaměstnání a životní poslání
Setkání skupiny empatické komunikace

Čt 7. 6. 2018, 10:00–11:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přechod do důchodu, ztráta nebo ukončení zaměstnání jsou významnými životními mezníky, pro někoho úlevné, pro jiného tragické. Z jedné strany je zaměstnání zdrojem živobytí, z druhé strany je často důvodem a smyslem žití. Čím naplnit každý den v důchodu? Jak dobře žít po odchodu ze zaměstnání? Je rozdíl mezi prací a zaměstnáním? Společně se pokusíme nalézt odpovědi na tyto otázky a třeba také zjistíme, že přechod do důchodu může být šancí na realizaci našeho poslání či rozvíjení jiné práce, která nás naplňuje. Důraz empatické komunikace na identifikaci a realizaci potřeb nám bude opět vodítkem.

Cílem podpůrné skupiny empatické komunikace je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se lze vypovídat, získat podporu, porozumění, ale i se komunikačně a sociálně rozvíjet. Budeme rozvíjet dovednosti a nástroje empatické komunikace, která umožňuje laskavým a přitom upřímným způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Postupně se budeme věnovat tématům relevantním pro seniory podle zájmu a potřeb účastníků. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Skupina je otevřená pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 10:00. Cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb