Iniciační a přechodové rituály
Z cyklu Zvyky a tradice

St 23. 5. 2018, 12:30–13:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Zlatuše Josefa Müller
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Iniciační rituál (slovo iniciační pochází z latinského initium začátek) představuje rituální uvedení jednotlivce či čekatele do společenství či do určitého životního stavu, ať již společenského, či náboženského, např. dítěte v muže, pasování na rytíře, obřízka coby přijetí do společenství Izraele, katechumena v křesťana. Přechodový rituál (z francouzského "rite de passage") je rituál, který provází přechod skupiny jednotlivců nebo jedince samotného z jednoho společenského postavení nebo období do druhého a to kvalitativně vyššího. Pomáhá vypořádávat se s důležitými životními změnami. Přechodové rituály jsou společenské události, mezi něž se řadí např. těhotenství, svatba, pohřeb aj.

Vstup zdarma v rámci Dne otevřených dveří v Přístavu 7.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb