Život v barvách
výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky

St 7. 3. 2018, 9:30–11:00

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Kateřina Velcová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Prostřednictvím různých technik (koláže či enkaustiky) se zamyslíme se nad tím, jaká barevná spektra bychom přiřadili k aktuálnímu měsíci. Pomocí asociací nahlédneme a procítíme tento čas všemi pěti smysly.

Pravidelné výtvarné dílny probíhají vždy ve středu 1x za 14 dní od 9:30–11:00. Cena jednorázově 99 Kč /1,5 hod.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb