Jazyková akademie Elpida: nejčastěji kládané dotazy

Praktické informace

Co je to Jazyková akademie?
Ucelený systém jazykového vzdělávání v Centru Elpida, který zahrnuje i motivační přednášky a individuální podporu ve výběru vhodných metod učení. V jazykové akademii úročíme patnáctileté zkušenosti, které v Elpidě s výukou starších dospělých a seniorů máme.

Co je obsahem Jazykové akademie?
• Řádné celoroční jazykové kurzy všech úrovní od začátečníků až po pokročilé.
• Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština.
• Anglická a německá konverzace.
• Jazykový koutek určený všem studentům napříč jazyky – jedná se o přednášku a praktické tipy a triky, jak na učení ve stáří, koná se pravidelně 1 x za měsíc.
• Individuální jazyková poradna s profesionální mentorkou Lucií Gramelovou, která řeší s klienty individuální studijní plán a metody učení jim šité na míru.
• Po dvou letech studia dostává student certifikát o absolutoriu jazykové akademie.


Kdy mohu začít?

Školní rok dělíme na zimní a letní semestr:
Letní semestr začíná v polovině února a trvá do konce června.
Zimní semestr začíná vždy počátkem září a probíhá do konce ledna.
Začít se studiem jazyků ale u nás můžete prakticky kdykoliv – stačí se nám ozvat a společně vymyslíme vhodnou formu zapojení do skupiny.

Jak často se kurzy konají?
Kurzy jsou celoroční, rozdělené do dvou semestrů. Probíhají 1 x týdně a trvají 90 minut.

Kolik kurty stojí?
Lekce se platí v balíčku po 5 nebo 10 lekcích, nebo za zvýhodněnou cenu za semestr září–ledenúnor–červen. Cena za celý semestr je 1 999 Kč. 

Nabízíme dva druhy kurzovného:
1. Nepřenosné lekce – je nutné vychodit v termínech, pro které jsou lekce zakoupeny, jsou levnější a kupují se pouze po sobě jdoucích termínech.
2. Přenosné lekce – můžete vychodit kdykoliv, při absenci vám nepropadají, jsou dražší a vhodné v momentě, kdy nemůžete chodit do kurzu pravidelně.

Kdy kurzy probíhají?
Kurzy je možné navštěvovat v rámci našich dvou poboček na pražské Pankráci (Na Strži 40, Praha 4) a v Holešovicích (Jankovcova 8b, Praha 7).

Jak se mohu přihlásit?
Na kurz se přihlásíte telefonicky na čísle 272 701 335, osobně na recepci Centra Elpida nebo na webových stránkách. Pokud jste do jazykového kurzu dosud nechodili, máte nárok na ukázkovou hodinu zdarma. S naší specialistkou na recepci vyberete vhodnou úroveň, dozvíte se vypsané termíny a další potřebné informace. 

Jak poznám svou úroveň?
S každým zájemcem si povídáme a na základně rozhovoru přibližně odhadneme vaši úroveň. Přesné umístění ale proběhne až na základě absolvování ukázkové hodiny během individuálního pohovoru s lektorem. Lektor následně schválí nebo upraví zvolenou úroveň. Dbáme o to, aby skupinky byly vyrovnané – například opravdové začátečníky nemícháme s tzv. falešnými začátečníky. 

Proč se učit jazyky s Elpidou?

Proč právě Centrum Elpida?

Máme bohaté zkušenosti a tradici od roku 2003. Celoročně ročně u nás jazyky studuje na 600 seniorských studentů. Máme profesionální lektory, kteří rozumí seniorům a které v jejich oboru dále vzděláváme.

Jak jazyků v Centru Elpida vypadá?
Naše metody jsou přátelské k seniorům. Lektor mluví pomalu, zřetelně a nahlas. Vyučujeme ve skupinkách do 10 studentů. Tempo výuky je vždy přizpůsobeno možnostem skupiny. Nebudeme vás trápit nekonečnými a nudnými gramatickými cvičeními. Větší část každé lekce věnujeme konverzaci. Neznámkujeme, ani nepíšeme testy. Hodně opakujeme. 


Co mi návštěva Centra Elpida přinese?
Vedle znalostí a kvalitně stráveného času se dostanete i do společnosti svých vrstevníků. Naši studenti mezi sebou navazují přátelství a jazykové skupinky většinou pokračují v dalších letech, a tak vzniká dobrá parta spolužáků.

Co získám díky jazykovému kurzu?
V našich kurzech se skutečně naučíte používat jazyk v běžných situacích. Pokročilým nabízíme hodiny konverzace. S cizím jazykem můžete lépe poznávat cizí země, nebo číst zahraniční internet. V globálním světě jsou základy angličtiny téměř povinností. Výuka jazyka je rovněž nejlepší trénink paměti a prevence proti demenci.

Výuka vstřícná k seniorům

V čem spočívá výuka vstřícná k seniorům?
Výukové prostory v Elpidě jsou dobře akusticky řešeny a například tabule je blízko, aby na ni studenti dobře viděli. Lektor mluví pomalu, zřetelně a nahlas. Písmo je velké, dobře čitelné a dostatečně kontrastující s podkladem. Látku vykládáme kognitivně: nejen proto, že jsou senioři zvyklí na starší metody výuky, ale také proto, že pracují a uvažují více kognitivně a analyticky než tomu je u dětí. Gramatiku je proto třeba vynaložit schematicky a systematicky, vysvětlit její pravidla a zákonitosti. Vždy je třeba vzít v potaz individuální zkušenosti a zohlednit učební návyky. Velmi důležitá je vnitřní diferenciace skupiny. V osvojování výslovnosti hraje bezesporu roli fakt, že děti se učí intuitivně, pouhým napodobováním, zatímco u dospělých se to bez opravování a často i explicitního vysvětlení, jak má dotyčný artikulovat, většinou neobejde.

S čím se vlastně senioři potýkají a proč je nutný specifický přístup k seniorům, které běžné jazykové školy nenabízí?

Velkým problémem je nedoslýchavost. Je ale důležité vědět, že se týká zejména vysokých tónů. Schopnost porozumět se pak rapidně snižuje také při rušivých zvucích v pozadí nebo když se promluvy překrývají, stejně jako v akusticky špatně řešených místnostech s velkou ozvěnou. Mezi senzorickými změnami je třeba podotknout i zhoršení zraku, které sice může být z velké části řešeno optikou, to ovšem neplatí u nedostatku světla, kde se viditelnost rychle zhoršuje. Dalším problémem je zpomalení reakčních procesů, ty se zpomalují zejména u komplexnějších úloh nebo když jsou lidé pod tlakem. Pomalejší je také psaní. Věk se podepisuje významně také na paměti, nejvýrazněji lze její zhoršení pozorovat na okamžité a krátkodobé paměti, zatímco dlouhodobá paměť zůstává často nedotčena. Dalším faktorem jsou i určité učební návyky, pokud byl někdo zvyklý učit se celý život gramaticko-překladovou metodou, nemůžeme od něj očekávat, že okamžitě a s nadšením přijme moderní metody, které jsou zcela odlišné.
Elpida
Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.